Get Adobe Flash player

Dotacje z Urzędu Pracy

 

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć  http://www.up.tarnow.pl/index.html?grp=18〈=pl